இராணிப்பேட்டை தொகுதி தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

29

18-12-2022 அன்று காலை 11:00 மணி அளவில் இராணிப்பேட்டை தொகுதியின் அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.