திட்டக்குடி தொகுதி – பனைவிதை நடும் விழா

108

திட்டக்குடி தொகுதி மங்களூர் ஒன்றியம் ரெட்டாக்குறிச்சி கிராமத்தில் உள்ள ஏரிகரையில் 20-11-2022  நாம் தமிழர் கட்சி சுற்று சூழல் பாசறை சார்பில் பனைவிதை  நடும் விழா நடைபெற்றது