காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி -டாக்டர்.ஆ.ப.ஜெ.அப்துல்கலாம் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

25

காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி, தெற்கு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பாலுசெட்டி சத்திரத்தில்  டாக்டர்.ஆ.ப.ஜெ.அப்துல்கலாம் ஐயா அவர்களின் அகவை தினத்தை முன்னிட்டு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.