செங்கல்பட்டு தொகுதி காமராஜர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

48

செங்கல்பட்டு தொகுதி, செங்கல்பட்டு நகராட்சியில் கல்விக்கண் திறந்த ஐயா கர்மவீரர் காமராஜர் திருவுருவச் சிலைக்கு பல்வேறு இடங்களில் மாலை அணிவித்து புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.