கிணத்துக்கடவு தொகுதி பெருந்தலைவர் காமராஜர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

6

கிணத்துக்கடவு தொகுதி அலுவலகத்தில்,,
பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் நினைவு நாள் புகழ் வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.
1.மதுக்கரை ஆனந்தன்
2.அசோக் குமார்
3.பூலோகம்
4.தினேஷ் எட்டிமடை
5.சபா எட்டிமடை
6.சித்திக்
7.லட்சுமணன்
8.சங்கர்
(98வது பகுதி)
9. மயில்வாகனம்

@SeemanOfficial