ஏற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி மாற்று கட்சியிலிருந்து இணையும் நிகழ்வு

41

ஏற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி அயோத்தியாப்பட்டணம் ஒன்றியம்
மின்னாம்பள்ளி ஊராட்சியில்
காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகி திரு.ராமசாமி
திரு.கெற்றயன் ஆகியோர் தங்களை
நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைத்துக்கொண்டனர்

மு.சதிஸ்குமார்
தொகுதி செய்தி தொடர்பாளர்
7448653572