விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

34

விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற தொகுதி நடத்தும்
உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்.

இன்று காணை மேற்கு ஒன்றியம் தில்
உள்ள கடையம் மற்றும் கருவாச்சி ஊராட்சிகளில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது.

செய்தி வெளியீடு
ம.ராஜா
தொகுதி செயலாளர்
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை