பத்மநாபபுரம் தொகுதி_வீரவணக்க நிகழ்வு.

34

பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
எழுவர் உயிர்காக்க தன்னுயிர்தந்த ஈகமங்கை செங்கொடியின் 11 வது வீரவணக்க நிகழ்வு.

28.8.22,
நாம் தமிழர் கட்சி,
விலவூர் பேரூராட்சி,
பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
குமரி மத்திய மாவட்டம்.

தொடர்பு எண்: 9486809150