பத்மநாபபுரம் தொகுதி செங்கோடி நினைவு பாடசாலை

12

பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
செங்கோடி நினைவு பாடசாலை …

16.8.22,
மகளிர் பாசறை,
நாம் தமிழர் கட்சி,
திக்கணங்கோடு ஊராட்சி,
தக்கலை ஒன்றியம்,
பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
குமரி மத்திய மாவட்டம்.

தொடர்பு எண்: 9486809150