திருவொற்றியூர் தொகுதி வீரமங்கை செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு

11

தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற வீரமங்கை செங்கொடி வீரவணக்கம் நிகழ்வில் திருவொற்றியூர் தொகுதியில் இருந்து