திருச்சி கிழக்குத் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

25

உறவுகளுடன் ஒரு நாள் சந்திப்பு
மற்றும் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது தொடர்பான திருச்சி மாநகர் மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடைபெற்றது.
நாள்: 04.09.2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5 மணி