நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

57

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி, பரப்பாடி தொகுதி அலுவலகத்தில் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவு நாள் நினைவுக்கூரப்பட்டது.