கிணத்துக்கடவு தொகுதி காவிரிச்செல்வன் விக்னேசு புகழ் வணக்க நிகழ்வு

29

கிணத்துக்கடவு  தொகுதி  அலுவலகத்தில் காவிரி செல்வன்
*பா. விக்னேசு* அவர்கள் உயிர் தியாக நினைவுகூரப்பட்டது.
புகழ் வணக்கம் 🙏🏼🙏

கலந்து கொண்ட உறவுகள்.
மதுக்கரை ஆனந்தன்
அசோக் குமார்
செல்வகுமார் பூலோகம்
மயில்வாகனம்
கார்த்திக் ராஜா
சித்திக்