வால்பாறை தொகுதி ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களின் கலந்தாய்வு

11

ஒன்றிய பேரூராட்சி பொருப்பளார்களின் அடுத்த கட்ட நகர்வு குறித்து அவர்களிடம் பாராளுமன்ற பொருப்பாளர் மாவட்ட பொருப்பாளர்கள் அறிவுறை வழங்கினார்கள்..