இராதாகிருட்டிணன் நகர் தொகுதி – வீரப்பெரும்பாட்டன் தீரன் சின்னமலை புகழ்வணக்க நிகழ்வு

74

07.08.2022 அன்று காலை இராதாகிருட்டிணன் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி 42வது வட்டம் சார்பாக ரங்கநாதபுரம் குடியிருப்பு அருகில் வீரப்பெரும்பாட்டன் தீரன் சின்னமலை அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.