பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்.

23

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஒன்றியம் , காந்திநகர் பகுதியில் மக்களின் முழு ஆதரவை பெற்று கிளை அமைப்பதற்காக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.

ரமேஷ்
தொகுதி துணை தலைவர்
9585448244
8098048488