விருகம்பாக்கம் தொகுதி 127 வது வட்டம் கட்டமைவு கலந்தாய்வு.

27

விருகம்பாக்கம் தொகுதி 127 வது வட்டம் பொறுப்பாளர்கள் கட்டமைவுக் கலந்தாய்வு கோயம்பேடு பகுதியில் வைத்து நிகழ்த்தப்பட்டது.. வட்டம் பொறுப்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பரிந்துரைக்கப் பட்டனர்.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்