விருகம்பாக்கம் தொகுதி சுவரொட்டி ஒட்டுதல் களப்பணி.

21

விருகம்பாக்கம் தொகுதி வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நிகழ்த்தப்பட இருக்கிற மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் நிகழ்வுக்கான சுவரொட்டி ஒட்டுகிற களப்பணி நிகழ்த்தப்பட்டது.. களப்பணி செய்த உறவுகளை வாழ்த்துகிறோம்.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்.