விருகம்பாக்கம் தொகுதி – கர்மவீரர் ஐயா காமராசர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

15

விருகம்பாக்கம் தொகுதியின் 138 வது வட்டம் எம் ஜி ஆர் நகர் சந்தைப் பகுதியில் கர்மவீரர் ஐயா காமராசர் அவர்களின் 120 வது அகவை தினத்தை முன்னிட்டு  புகழ்வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.