விருகம்பாக்கம் தொகுதி ஐயா காமராசருக்குப் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

26

விருகம்பாக்கம் தொகுதி கர்மவீரர் ஐயா காமராசர் அவர்களின் 120 ஆவது அகவை நாளைக்கொண்டு அவரின் நினைவைப் போற்றுகிற விதமாக விருகம்பாக்கம் தொகுதியின் 138 ஆவது வட்டம் எம் ஜி ஆர் நகர் சந்தைப்பகுதியில் புகழ் வணக்கமும் மலர்வணக்கமும் செய்யப்பட்டது.
நிகழ்வை முன்னெடுத்த உறவுகளையும் நிகழ்வு சிறப்பித்த உறவுகளையும் வாழ்த்துகிறோம்…

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்