விருகம்பாக்கம் தொகுதி – அழகுமுதுக்கோன் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

61

விருகம்பாக்கம் தொகுதி 137 வது வட்டம் அஜந்தா பேருந்து அருகாமையில் மண்மீட்பு போராளி பாட்டன் அழகுமுத்துக்கோன் அவர்களின் நினைவைப்போற்றுகிற விதமாக புகழ்வணக்கம் நிகழ்வு நடைபெற்றது…