பத்மநாபபுரம் தொகுதி கையெழுத்து இயக்கம்

56

கையெழுத்து இயக்கத்தில் கலந்துகொண்டு களமாடிய உறவுகளுக்கு புரட்சி வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது

அனிதா ( வேட்பாளர் ) :காட்டாத்துறை
ரூபன் : காட்டாத்துறை.
சேகர் : காட்டாத்துறை
ஜாண் ஆலிவர் : செறுகோல்
ஜெபசிங் : காட்டாத்துறை
சுஜின் : காட்டாத்துறை
மரிய செல்வி : சுருளோடு
விபின் : சுருளோடு
ஆஸ்லின் : குளச்சல்
ஜினீஷ் : காட்டாத்துறை
அனீஷ் : ஆற்றூர்
சத்தியன் : குமாரபுரம்
ஆல்ரின் : காட்டாத்துறை
ராஜம்மாள் : திக்கணங்கோடு
சீலன் : கோதநல்லூர்.
நாள் : 9
தொடர்பு எண்_9486809150