பத்மநாபபுரம் தொகுதி கணங்கோடு ஊராட்சி கலந்தாய்வு

36

பத்மநாபபுரம் தொகுதி,திக்கணங்கோடு ஊராட்சி கலந்தாய்வில் கலந்து கொண்டு செயல் திட்டங்கள் வகுத்த அனைத்து நாம் தமிழர் உறவுகளும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !

17.7.2022
நாம் தமிழர் கட்சி
திக்கணங்கோடு ஊராட்சி,
தக்கலை ஒன்றியம,
பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
குமரி மத்திய மாவட்டம்.

தொடர்பு எண்:9486809150