நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி கர்மவீரர் காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

80

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி, களக்காடு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மாவடி கிராமத்தில் புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.