தாராபுரம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

38

தாராபுரம்  தொகுதி  நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் 10.7.2022  அன்று   நடைபெற்றது.