நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி – கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

19

நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி நன்னிலம் வடக்கு ஒன்றியத்தில் 15-05-2022 அன்று பழையர் மற்றும் கந்தன்குடி பகுதியில் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.