திருச்சி மேற்கு தொகுதி நீர், மோர் வழங்கப்பட்டது

19

திருச்சி மேற்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கருமண்டபம் இளங்காட்டு மாரியம்மன் கோவில் வைகாசி திருவிழா முன்னிட்டு நீர், மோர் வழங்கப்பட்டது, பாண்டி மீனா (9600765821)