செய்யூர் தொகுதி – கொடி ஏற்ற நிகழ்வு

123

(26/6/2022) செங்கல்பட்டு தெற்கு மாவட்டம்,செய்யூர் தொகுதி,சித்தாமூர் கிழக்கு ஒன்றியம் சார்பில் போந்தூர் பகுதியில்

மற்றும் மரக்கன்று நடும் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றது..