செங்கல்பட்டு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை   முகாம்

53

செங்கல்பட்டு தொகுதி, மறைமலைநகர் நகராட்சி 12வது வார்டு பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை  முகாம் நடைபெற்றது.