திருவெறும்பூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

23
திருவெறும்பூர் தொகுதி சார்பாக தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்  27/04/2022 அன்று மாலை திருவெறும்பூர் வீரத்தமிழர் முன்ணனி அலுவலகம், கைலாசு நகரில் நடைபெற்றது.