திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

14

மகளிர் பாசறை சார்பாக தொகுதிக்குட்பட்ட பொன்மலை பகுதி 47வது வட்டம் வாரச்சந்தையில் (01/05/2022) அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைப்பெற்றது.

தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை,
திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி,
திருச்சி மாநகர் மாவட்டம்.

திருச்சி கோபி
9524709848