கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி பெருந்தகப்பன் நம்மாழ்வார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

46

கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் வேளாண் பெருந்தகப்பன் கோ.நம்மாழ்வார் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

நாம் தமிழர் கட்சி