திருமங்கலம் நகர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

23

*நாள்*
சித்திரை 4 ஏப்ரல் 17 2022

*திருமங்கலம் நகர்:
உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்*
*வார்டு 3*
முகமதுசபுரம் பகுதியில் காலை 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

நாம் தமிழர் குடும்பத்தில் இனைத்துக்கொண்ட புதிய உறுப்பினர்கள்களுக்கு புரட்சி வாழ்த்துக்கள்.

*💪நாம் தமிழர் கட்சி🇰🇬
#NTK4TN #NTK4Tamilnadu #நாம்தமிழர்கட்சி #NaamTamilarKatchi #Thirumangalam #Seeman #சீமான் #NTK