சோளிங்கர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

65

சோளிங்கர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் சோளிங்கர் நகரம் மற்றும் பனப்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் சிறப்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது
க.ராஜ்குமார் தொகுதி செயலாளர்
8940133491