ஆத்தூர்  ஏற்காடு தொகுதி – நீர் மோர் வழங்குதல் நிகழ்வு

72

ஆத்தூர்  ஏற்காடு தொகுதி ஆத்தூர் முத்துமலை முப்பாட்டன் முருகன் குடமுழக்கு விழாவிற்கு வருகை தரும்  வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக நீர்மோர் பந்தல் அமைத்து நீர் மோர் வழங்கப்பட்டது.