அரூர்  சட்டமன்றத் தொகுதி -கலந்தாய்வு கூட்டம்

44

தருமபுரி மாவட்டம் அரூர்  சட்டமன்றத் தொகுதியில் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைப்பெற்றது