பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி துண்டறிக்கைகள் வழங்குதல் நிகழ்வு

8

பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 46 வட்டத்தில் சிறப்பாக தேர்தல் பிரசாரம் மற்றும் துண்டறிக்கைகள் வழங்குதல் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.