நாங்குநேரி தொகுதி மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு

9

06-02-2022 அன்று பரப்பாடி நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகள் சார்பாக இராதாபுரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட நாம் தமிழர் கட்சி உறவின் திருமணத்திற்கு 150 மரக்கன்றுகள் வழங்கினோம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

மரம் வளர்ப்போம்!!
வளம் பெறுவோம்!!

9003992624