கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

87

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் தொகுதி அலுவலகத்தில் வைத்து நடைபெற்றது. இதில் நகர்புற தேர்தலுக்கான திட்டமிடல்கள் வகுக்கப்பட்டன