ரப்பெரும்பாட்டி வேலுநாச்சியார் – ஐயா கக்கன் மலர் வணக்க நிகழ்வு -இராதாகிருட்டிணன் நகர்  தொகுதி

89

26.12.2021 அன்று காலை இராதாகிருட்டிணன் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி 47வது வட்டம் சார்பில் வீரப்பெரும்பாட்டி வேலுநாச்சியார் மற்றும் ஐயா கக்கன் அவர்களின்  நினைவைப் போற்றும் வகையில் மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.