திருச்சி மேற்கு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

64

திருச்சி மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக பீமநகர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைப்பெற்றது. 26.12.2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நடைப்பெற்றது
தொடர்புக்கு: 9655940080