குளச்சல் தொகுதி தொகுதி மகளிர் பாசறை மறுக்கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு

65

குளச்சல் சட்டமன்றத் தொகுதி மகளிர் பாசறை மறுக்கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு நடைபெற்றது இதில் தொகுதி நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர்.

 

முந்தைய செய்திதேனி மாவட்டம் பென்னிகுவிக் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை
அடுத்த செய்திகம்பம் தொகுதி பொங்கல் விழா