ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி பொங்கல் விழா கொண்டாட்டம்

2

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி தலைமையகத்தில் வைத்து பொங்கல் வைத்து கொண்டாடப்பட்டது
6379292416