வாணியம்பாடி தொகுதி நேர்மையின் வடிவம் ஐயா கக்கன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

32

நேர்மையின் வடிவம் நமது பாட்டன் கக்கன் அவர்களுக்கு இன்று வாணியம்பாடி தொகுதி திருப்பத்தூர் கிழக்கு ஒன்றியம் குரிசிலாபட்டு ஊராட்சியில் புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.