திருவைகுண்டம் தொகுதி தலைவர் அகவை நாள் விழா

40

திருவைகுண்டம் தொகுதி, ஆழ்வார்திருநகரி மேற்கு ஒன்றயம் சார்பாக இன்று 26-11-2021 தலைவர் அகவைதின நிகழ்வு ஆழ்வார்திருநகரியில் வைத்து புலிக்கொடியேற்றி இனிப்பு வழங்கி சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது.

வெ.முத்துராமன்,
செய்தித்தொடர்பாளர்,
திருவைகுண்டம் தொகுதி.
9965108423.