திருச்சுழி தொகுதி மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

51

திருச்சுழி சட்டமன்ற தொகுதி மாவீரர் நாள் ஆவியூர் கிராமத்தில் காரியாபட்டி ஒன்றிய செயலாளர் லெட்சுமனன் தலைமையில் நடைப்பெற்றது… .
தொடர்பு எண் 8883879666