சிவகங்கை மாவட்டம் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

53

சிவகங்கை மாவட்டம் சார்பாக இளையான்குடி நகரத்தில் , அப்பாவி இசுலாமிய சிறைவாசிகளின் விடுதலை மற்றும் 7தமிழர்களின் விடுதலையை வலியுறுத்தி ஒன்றிய மாநில அரசுகளை கண்டித்து மாபெரும் கண்டன ஆர்பாட்டம் நடைபெற்றது.