குளித்தலை சட்டமன்ற தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

28

குளித்தலை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உள்பட்ட கிருஷ்ணராயபுரம் கிழக்கு ஒன்றியம் (வடக்கு) மகிளிபட்டியில் 27-11-2021 (சனிக்கிழமை) அன்று கொடியேற்றும் விழா நடைபெற்றது.