ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

12

ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக விருப்பாச்சி ஊராட்சி யில் புலி கொடி ஏற்றப்பட்டது
இதில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர்