இராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி – தலைவர் பிறந்த நாள் விழா

31

28/11/2021 இராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி 47வது வட்டத்தின் சார்பாக தலைவர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பொதுமக்களுக்கு உணவு மற்றும் இனிப்பு வழங்கப்பட்டது…